Magazyny do wynajęcia Zielona Góra

Region lubuski charakteryzuje się bardzo dobrze rozwiniętą siecią drogową oraz bliskością dostępu do dużych rynków konsumenckich Unii Europejskiej. Budowa nowych odcinków dróg, w szczególności strategicznej trasy S3 stwarza korzystne warunki do rozwoju centrów magazynowo-logistycznych. Atutem jest także dostępność dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych oraz siły roboczej.

Wynajem powierzchni magazynowej Zielona Góra

W regionie zielonogórskim działają dwie Specjalne Strefy Ekonomiczne. Przeważają w nich firmy o profilu produkcyjnym i dystrybucyjnym.

Lista jest pusta.

The list is empty.