Magazyny do wynajęcia Zielona Góra

Województwo lubuskie cechuje się bardzo dobrze rozwiniętą siecią drogową oraz bliskością dostępu do dużych rynków zagranicznych na terenie Unii Europejskiej. Budowa nowych odcinków dróg, a zwłaszcza strategicznej trasy S3 stwarza korzystne warunki do dalszego rozwoju centrów magazynowo-logistycznych. Dodatkowym plusem regionu jest także dostępność bardzo dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych pod hale i magazyny oraz duża dostępność siły roboczej.

Hale do wynajęcia Zielona Góra

Na terenie regionu zielonogórskiego znajdują się dwie Specjalne Strefy Ekonomiczne. Przeważają w nich firmy o profilu dystrybucyjnym i produkcyjnym.

Hale produkcyjne Zielona Góra