Magazyny do wynajęcia Poznań

Stolica Wielkopolski to silny ośrodek gospodarczy posiadający wiele atutów dla potencjalnych inwestorów. Wykwalifikowana kadra kierownicza i siła robocza, dogodna infrastruktura komunikacyjna na trasie głównego korytarza transportowego A2, Wschód-Zachód oraz dróg ekspresowych S11, S5, S3, korzystne położenie geograficzne i dynamicznie rozwijająca się infrastruktura przemysłowa, w tym inwestycje z sektora motoryzacyjnego, czynią Wielkopolskę atrakcyjnym miejscem do inwestycji w obiekty magazynowe.

Hale do wynajęcia Poznań

Poznań oferuje szerokie możliwości inwestycyjne aż w pięciu Specjalnych Strefach Ekonomicznych, tworząc dogodny klimat dla rozwoju zróżnicowanej działalności gospodarczej. Specjalne Strefy Ekonomiczne przyciągnęły już wiele firm zagranicznych, które przeniosły swoje centra dystrybucyjne do magazynów w Poznaniu i jego okolicach.

Wynajem powierzchni magazynowej Poznań