Magazyny do wynajęcia Łódź

Centralne położenie Łodzi i regionu łódzkiego sprawia, iż można śmiało uznać je za logistyczne serce kraju. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na powierzchnię magazynowo - przemysłową w Polsce Centralnej, magazyny do wynajęcia powstały również w miejscowościach nieco oddalonych od Łodzi, w Piotrkowie Trybunalskim, Rawie Mazowieckiej i Strykowie.

Wynajem powierzchni magazynowych Łódź

Region Polski Centralnej przyciąga wielu inwestorów z uwagi na korzystne ulgi i zachęty oferowane przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz wsparcie w zakresie działalności gospodarczej udzielane m. in. przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową, Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego czy też Parki Przemysłowo-Technologiczne.