Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE)

Łódzka SSE położona jest na terenie trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię 1302 ha. Większa część Strefy położona jest na terenie województwa łódzkiego, czyli w centralnej części Polski i Europy, na przecięciu szlaków transportowych Wschód – Zachód i Północ – Południe. Dużym udogodnieniem dla przedsiębiorców jest znajdujący się w okolicach Łodzi, jeden z największych w kraju węzłów autostradowych. Ring drogowy otaczający miasto składa się z autostrad A1 (E75) i A2 (E30) oraz dróg ekspresowych S8 i S14.
Specjalna strefa ekonomiczna Łódź to nie tylko świetna lokalizacja, ale także ulgi podatkowe i wsparcie merytoryczna we wdrażaniu procesu inwestycyjnego, sprawiają, że ŁSSE jest idealnym miejscem dla inwestorów.

Znaleziono 1 obiektów