Strategia ESG dla magazynów – co to jest?

Podejmując decyzje biznesowe, firmy coraz częściej uwzględniają strategię zrównoważonego rozwoju – wpływ na to mają choćby zmieniające się wymogi prawne. Dotyczy to również wynajmu powierzchni magazynowych i jest jednym z powodów, dla których realizowanych jest coraz więcej „zielonych” inwestycji. Jak sprawdzić, czy wybrany magazyn wpisuje się w strategię ESG przedsiębiorstwa? Dlaczego wybór takiego obiektu może się opłacić?

 

Strategia ESG – co to jest?                                                   

Aby odpowiedzieć na pytanie, co to jest ESG, trzeba zacząć od samego terminu – skrót ESG pochodzi od słów environmental (środowiskowy), social (społeczny) i governance (ład korporacyjny). ESG to zatem sposób zarządzania uwzględniający kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego. Jednocześnie objaśniając, co to jest ESG, można też spojrzeć na to zagadnienie przez pryzmat korzyści – to sposób na oszczędności, pozyskanie inwestorów i zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Strategia ESG, oprócz czynników tradycyjnie uwzględnianych w strategii rozwoju organizacji, koncentruje się dodatkowo na trzech obszarach powiązanych ze zrównoważonym rozwojem. Są to kolejno:

 • Środowisko. To zagadnienia związane z wpływem organizacji na środowisko (czyli kwestie dotyczące emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, sposobu wykorzystania zasobów oraz działań podejmowanych w celu zachowania bioróżnorodności), jak i wpływu środowiska na organizację (ryzyko powodzi, suszy czy też drastycznie wysokich temperatur).
 • Społeczna odpowiedzialność. Ten obszar obejmuje nie tylko rozwój i dobrostan pracowników, ale również relacje z klientami i inwestorami. W tej kategorii zawiera się też kontrola jakości oferowanych produktów (usług).
 • Ład korporacyjny. Firma musi wdrożyć takie standardy zarządzania, aby móc działać w sposób transparentny i przeciwdziałać m.in. korupcji. Jednocześnie istotne jest równoważenie interesów różnych podmiotów: zarządu, inwestorów, pracowników, lokalnej społeczności i klientów.
   

ESG – dlaczego jest ważne?

Coraz więcej firm ma świadomość tego, że nie wystarczy jedynie mieć na uwadze swojego zysku – potrzebne jest szersze spojrzenie. Jednocześnie strategia ESG staje się koniecznością. Już wkrótce, bo już za 2024 rok pierwsze duże spółki (spełniające kryterium m.in. przychodowe) będą miały obowiązek – obok publikowania danych finansowych – prezentowania w przejrzysty sposób też danych niefinansowych, a zatem związanych ze zrównoważonym rozwojem. W następnych latach wymóg raportowania obejmie kolejne firmy z różnych sektorów. Dla potencjalnych inwestorów oznacza to pulę nowych informacji, z kolei firmy zyskują nowe narzędzie służące rozpoznaniu szans i zagrożeń.

ESG jest istotne nie tylko ze względu na to, że dotyka kwestii środowiskowych, ładu korporacyjnego czy społecznej odpowiedzialności. Regularne raportowanie pozwoli organizacjom zidentyfikować potencjalne ryzyka i szybko reagować na różne wyzwania. To z kolei oznacza mniej problemów wizerunkowych. Zwracanie uwagi na wyniki niefinansowe to także sposób, aby w długiej perspektywie uzyskać wyższą wartość rynkową niż organizacje, które lekceważą te czynniki.

 

Ekologiczne magazyny – ESG na rynku magazynowym

Jak można przeczytać w artykule „Trwa zielona rewolucja w magazynach”, jeszcze kilkanaście lat temu „zielone” rozwiązania były rzadko spotykane na rynku magazynowym. Dziś jednak zarówno firmy deweloperskie, jak i najemcy coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z wdrożenia nowoczesnych i ekologicznych koncepcji. Deweloperzy przestawiają się na nowoczesne technologie budowy, aby sprostać zmianom w prawie i coraz bardziej restrykcyjnym wymogom m.in. w zakresie zapotrzebowania budynku na energię. Najemcy z kolei doceniają komfort zapewniany przez takie obiekty oraz niższe opłaty eksploatacyjne.

Współcześnie oddawane do użytku magazyny niemal zawsze są poddawane procesowi certyfikacji, np. w systemie BREEAM – większość z nich otrzymuje ocenę good lub very good, a niektóre excellent. Jednocześnie zapotrzebowanie rynku i oczekiwania najemców powodują, że równolegle prowadzone są modernizacje starszych obiektów – zostają one docieplone i wyposażone w nowe rozwiązania, których celem jest choćby ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną.

 

ESG w magazynach – przykłady i popularne rozwiązania

Jak strategia zrównoważonego rozwoju jest realizowana w magazynach? Projekty nowych obiektów przewidują zastosowanie szeregu rozwiązań mających na celu oszczędzanie np. energii elektrycznej. W starszych magazynach, które często są nieefektywne energetycznie, przeprowadza się prace modernizacyjne. Cel jest prosty – wdrożyć ekologiczne standardy i w ten sposób dostosować nieruchomość zarówno do coraz bardziej restrykcyjnych wymogów prawnych, jak i oczekiwań współczesnych najemców.

Przeczytaj też: Rodzaje magazynów – jak dopasować magazyn do potrzeb biznesu?

 

ESG – przykłady rozwiązań stosowanych w magazynach:

 • Fotowoltaika. Konstrukcja nowych magazynów najczęściej jest odpowiednio przygotowana na dodatkowe obciążenie w postaci instalacji fotowoltaicznej. W starszych obiektach panele montuje się m.in. na terenach przylegających do magazynu.
 • Oświetlenie LED. W budynkach klasy A oświetlenie LED jest dziś standardem. Zastosowanie oświetlenia LED pozwala zredukować zużycie energii elektrycznej. Aby uzyskać jeszcze lepszy rezultat, magazyn często wyposaża się też w sterowanie oświetleniem LED.
 • BMS. Zintegrowany system zarządzania instalacjami i urządzeniami w obiekcie magazynowym pozwala m.in. monitorować zużycie mediów oraz reagować natychmiast na wszelkie odchylenia od normy czy wykrywać straty wody. To kolejny sposób, w jaki może być realizowana strategia ESG.
 • Oszczędzanie wody. W magazynach coraz częściej montowane są systemy wody szarej, które pozwalają na ponowne wykorzystanie wody używanej do mycia rąk.
 • Zagospodarowanie powierzchni wokół budynku. Łąki kwietne są nie tylko łatwiejsze w utrzymaniu niż trawniki, ale również wspomagają bioretencję i bioróżnorodność. W działania ESG wpisuje się też stawianie zbiorników na deszczówkę.
   

Magazyny z certyfikatem środowiskowym – certyfikat BREEAM

Jak szybko sprawdzić, czy obiekt jest ekologiczny? Z pomocą przychodzą certyfikaty, np. BREEAM, LEED czy WELL. Przyjrzyjmy się jednemu z nich.

Co to jest BREEAM? To metoda oceny nieruchomości opracowana w Wielkiej Brytanii w 1990 roku, która pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie, na ile dany obiekt jest ekologiczny, przyjazny środowisku i komfortowy dla użytkowników. Magazyn poddawany certyfikacji jest oceniany w 10 kategoriach – są to:

 1. Energia. Premiowane są budynki energooszczędne – nie tylko na etapie budowy, ale również w okresie użytkowania.
 2. Materiały. Oceniając obiekt, uwzględnia się materiały użyte do jego budowy – sposób ich pozyskania i to, jaki mają wpływ na środowisko (także na etapie recyklingu).
 3. Zanieczyszczenia. Podczas certyfikacji badany jest wpływ budynku na otoczenie – m.in. poziom generowanego hałasu, emisji czy wpływ na zanieczyszczenie świetlne.
 4. Zdrowie i dobrostan. W trakcie procesu certyfikacji sprawdza się, czy budynek zapewnia komfort użytkownikom oraz wpływa pozytywnie na ich zdrowie i samopoczucie. Rozpatrywane jest też jego oddziaływanie na otoczenie.
 5. Zagospodarowanie terenu. Badany jest sposób zagospodarowania terenów inwestycji i ją otaczających, w tym tego, czy inwestor podejmuje działania na rzecz zachowania bioróżnorodności.
 6. Woda. Ta kategoria dotyczy zrównoważonego i wydajnego wykorzystania zasobów wodnych na etapach budowy oraz użytkowania budynku. W ramach certyfikacji sprawdza się m.in., czy inwestor podjął działania w celu ograniczenia zużycia wody.
 7. Transport. Znaczenie ma to, czy w pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji publicznej i czy wspierane są alternatywne, ekologiczne środki transportu.
 8. Zarządzanie. Ocenie podlega to, czy budynek został zaprojektowany i wybudowany w sposób, który wspiera wykorzystanie praktyk z zakresu zrównoważonego zarządzania.
 9. Odpady. Kategoria ta odnosi się do zrównoważonego zarządzania i ponownego użycia odpadów zarówno na etapie budowy obiektu, jak i podczas jego eksploatacji.
 10. Innowacje. W obszarze tym zawierają się innowacyjne właściwości budynku, których nie można przypisać do pozostałych kategorii.
   

Strategia zrównoważonego rozwoju – korzyści dla biznesu i środowiska

Ekologiczne magazyny nie są chwilowym trendem. Przeciwnie, ambitne plany Unii Europejskiej, coraz większa przejrzystość wymagana od firm i wreszcie poszukiwanie oszczędności – te trzy czynniki powodują, że strategia zrównoważonego rozwoju w budownictwie odgrywa coraz większą rolę. Jakie korzyści płyną dla najemcy z wyboru magazynu certyfikowanego choćby we wspomnianym systemie BREEAM?

Podstawowym atutem są niższe koszty. Ile kosztuje wynajem magazynu zgodnego z ESG? W stawce czynszu różnica może być niewielka, ale jest ona zauważalna w kosztach eksploatacyjnych – magazyny wybudowane bez uwzględnienia ekologicznych rozwiązań są dużo droższe w utrzymaniu. W dobie rosnących cen energii to dobra wiadomość. Jednak sprowadzenie korzyści płynących z ESG wyłącznie do kwestii ekonomicznych to mocne uproszczenie. Dlaczego? Zalet jest znacznie więcej – to:

 • Ochrona środowiska. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych czy wspieranie bioróżnorodności jest w interesie wszystkich.
 • Budowa wizerunku firmy jako odpowiedzialnej społecznie. Takiej, która dba nie tylko o własne interesy, ale również ma na uwadze dobro otoczenia.
 • Dostęp do kapitału. Przedsiębiorstwa, które mają niekorzystny wpływ na środowisko, mogą mieć trudności z pozyskaniem środków na dalszy rozwój. Wiele z dotacji jest dostępnych wyłącznie dla firm, które realizują strategię ESG.
 • Przyciągnięcie do firmy talentów. A jednocześnie pracowników, dla których zrównoważony rozwój nie jest pustym hasłem marketingowym.
 • Utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych klientów. Mowa o konsumentach, którzy podejmując decyzje zakupowe, biorą pod uwagę kwestie etyczne i środowiskowe.
   

Znaczenie ESG w magazynach

Zrównoważone budownictwo nie dotyczy już wyłącznie budynków mieszkalnych i biurowych – dziś kładzie się coraz większy nacisk na budowę „zielonych” magazynów. Certyfikowane powierzchnie magazynowe są tańsze w użytkowaniu i pomagają najemcom w budowie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie. Szukasz magazynu, który z jednej strony wpisze się w strategię ESG Twojej firmy, a z drugiej będzie dostosowany do Twoich potrzeb? Skorzystaj ze wsparcia zespołu Newmark Polska.

Przewagą ekspertów Newmark Polska jest wiedza i doświadczenie. Z nami szybko znajdziesz magazyn, który wesprze zrównoważony rozwój Twojej firmy i pomoże jej w realizacji strategii ESG.

Newmark Polska

Dział Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych firmy Newmark Polska tworzą wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin, którzy przez większą część kariery zawodowej byli związani z rynkiem nieruchomości przemysłowych i logistycznych.

Wszyscy członkowie zespołu działają wspólnie, wykorzystując zdobyte umiejętności i kontakty oraz doświadczenie zawodowe, aby zapewnić najemcom usługi doradztwa na najwyższym poziomie kierując się wspólnym celem: kompleksowa obsługa Klienta i sprawny wybór najlepszego rozwiązania.

Aktualności

10.07.2024

Sport-Shop.pl głównym najemcą w Panattoni Park Bieruń I
Sport-Shop.pl, firma z silną pozycją na polskim rynku e-commerce, wynajęła ponad 13 000 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej w Panattoni Park Bieruń I. Najemcę w znalezieniu optymalnej lokalizacji i negocjowaniu warunków najmu wsparli specjaliści Newmark Polska.