Rekordowe zainteresowanie magazynami w Polsce

Według najnowszego raportu pt. „Rynek magazynowo-przemysłowy w Polsce”, opublikowanego przez firmę doradczą Newmark Polska, wolumen transakcji w 2021 roku osiągnął rekordowy poziom 7,35 mln mkw., co stanowi wzrost o 41% rok do roku i 175% średniej rocznej z lat 2016-2020.

- W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z niespotykaną dotąd aktywnością zarówno deweloperów, jak i najemców. Odnotowane poziomy popytu, nowej podaży, jak i powierzchni w budowie nigdy w historii polskiego rynku magazynowo-przemysłowego nie były tak wysokie. Jednocześnie obserwowaliśmy szybko kurczącą się dostępność wolnej powierzchni magazynowej oraz presję na wzrost czynszów w całej Polsce – mówi Jakub Kurek, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w firmie doradczej Newmark Polska.

Zasoby nowoczesnych powierzchni magazynowych i przemysłowych wyniosły 23,8 mln mkw. na koniec 2021 r., co oznacza wzrost o 15,1% w ciągu roku. Deweloperzy dostarczyli na rynek ok. 3,1 mln mkw. powierzchni, co jest rekordowym wynikiem. Najwięcej powierzchni oddano do użytku na Śląsku i Mazowszu, odpowiednio 618 100 mkw. i 426 100 mkw. 

Na koniec IV kwartału 2021 r. w budowie pozostawała rekordowa ilość powierzchni magazynowej – prawie 4,65 mln mkw., tj. o 131% więcej niż pod koniec 2020 r. Najwięcej nowych obiektów powstawało w Centralnej Polsce (848 400 mkw.), na Dolnym Śląsku (814 600 mkw.) oraz na Górnym Śląsku (701 900 mkw.). Najbardziej aktywnym deweloperem pozostawał niezmiennie Panattoni, którego projekty w budowie obejmowały ponad 2,6 mln mkw., co stanowiło 56% całkowitego wolumenu powierzchni w przygotowaniu.

Całkowity wolumen powierzchni wynajętej w 2021 r. osiągnął rekordowy poziom 7,35 mln mkw. (z wyłączeniem umów krótkoterminowych), co stanowi wzrost o 41% rok do roku i 175% średniej wartości rocznej z lat 2016-2020. Najwyższą aktywność najemców odnotowano w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim, których udział w całkowitym wolumenie transakcji wyniósł odpowiednio 17,1%, 15,7% i 14,8%.

Największy udział procentowy w wolumenie transakcji miały nowe umowy najmu (60%), a w dalszej kolejności renegocjacje (22%), umowy dotyczące obiektów BTS (14%) oraz ekspansje (5%). W 2021 r. odnotowano zwiększoną liczbę umów najmu zawieranych na krótszy okres (do jednego roku), w ramach których najemcy wynajęli łącznie na ok. 437 500 mkw.

Udział najemców z sektora e-commerce wzrastał w ciągu roku w bardzo szybkim tempie. W 2021 r. odnotowano także zwiększony popyt ze strony operatorów logistycznych 3PL, firm kurierskich i dystrybutorów detalicznych prowadzących działalność e-commerce, a także lekkiej produkcji.

Wśród największych transakcji zawartych w 2021 r. znalazły się między innymi: realizacja przez Panattoni obiektu BTS o powierzchni 146 000 mkw. dla Zalando w Bydgoszczy, budowa magazynu BTS o powierzchni 109 tys. mkw. w Panattoni Park Poznań XI dla DHL Supply Chain czy obiektu BTS o powierzchni 104 400 mkw. w Hillwood Bydgoszcz dla Zalando.

Wskaźnik pustostanów dla całej Polski wyniósł 3,7% na koniec IV kwartału 2021 r., co oznacza spadek o 3,2 p.p. w ujęciu rok do roku. W istniejących budynkach do wynajęcia pozostawało 877 300 mkw. w porównaniu z 2 152 200 mkw. w obiektach będących w budowie. Najwyższe poziomy wakatów zaobserwowano na Górnym Śląsku (7,8%) oraz w województwie lubelskim (6,2%) i mazowieckim (4,2%), natomiast brak dostępnej powierzchni bądź niewielki udział pustostanów w całkowitych zasobach odnotowano w Białymstoku, Olsztynie oraz Małopolsce.

Łączna wielkość transakcji na rynku inwestycyjnym w sektorze magazynowym i przemysłowym w 2021 r. była rekordowo wysoka i wyniosła blisko 3 mld EUR, co oznacza wzrost o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Z uwagi na duże zainteresowanie inwestorów obiektami z sektora magazynowego, szczególnie tymi wynajętymi najemcom z sektora e-commerce, stopy kapitalizacji uległy kompresji w 2021 r. 

PROGNOZA

- Wpływ inwazji Rosji na Ukrainę na rynek magazynowy w Polsce jest trudny do oszacowania. Z jednej strony obserwujemy zwiększony popyt na powierzchnie magazynowe, natomiast z drugiej strony jeszcze bardziej zakłócone będą łańcuchy dostaw materiałów budowlanych, w tym stali, co zapewne wydłuży procesy budowlane obiektów magazynowych. Najemcy już odczuwają skutki obecnej sytuacji – na ich działalność wpłynął zarówno wzrost cen paliw, jak i wysoki kurs EUR – mówi Jakub Kurek, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w firmie doradczej Newmark Polska.

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w 2022 roku mogą wzrosnąć do 30 mln mkw. Obok wielkiej piątki – Mazowsza, Górnego Śląska, Centralnej Polski, Dolnego Śląska i Wielkopolski – coraz szybciej będą się rozwijały też inne dobrze skomunikowane lokalizacje, takie jak Polska Zachodnia, a w szczególności województwa: lubuskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie. Na coraz większym znaczeniu zyskuje Trójmiasto. W tyle nie pozostają również inne regiony – obecnie w województwach podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim znajduje się prawie 800 tys. mkw. magazynów.

- Spodziewamy się utrzymania relatywnie wysokiego poziomu aktywności deweloperów ze względu na duże zapotrzebowanie zgłaszane przez operatorów logistycznych 3PL, firmy kurierskie i dystrybutorów detalicznych, co związane jest z dalszą ekspansją sektora e-commerce. Wzrost kosztów materiałów budowlanych i eksploatacji obiektów magazynowych będzie skłaniał najemców i deweloperów magazynów do coraz powszechniejszego wdrażania rozwiązań z zakresu ESG oraz zaawansowanych technologii – mówi Agnieszka Giermakowska, Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa w Newmark Polska.


 

Pobierz raport

Newmark Polska

Dział Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych firmy Newmark Polska tworzą wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin, którzy przez większą część kariery zawodowej byli związani z rynkiem nieruchomości przemysłowych i logistycznych.

Wszyscy członkowie zespołu działają wspólnie, wykorzystując zdobyte umiejętności i kontakty oraz doświadczenie zawodowe, aby zapewnić najemcom usługi doradztwa na najwyższym poziomie kierując się wspólnym celem: kompleksowa obsługa Klienta i sprawny wybór najlepszego rozwiązania.

Aktualności

10.07.2024

Sport-Shop.pl głównym najemcą w Panattoni Park Bieruń I
Sport-Shop.pl, firma z silną pozycją na polskim rynku e-commerce, wynajęła ponad 13 000 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej w Panattoni Park Bieruń I. Najemcę w znalezieniu optymalnej lokalizacji i negocjowaniu warunków najmu wsparli specjaliści Newmark Polska.