Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSSE)

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. została utworzona w 1997 roku, obejmuje łączny obszar 1 868 ha terenów położonych w trzech województwach: lubuskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Kostrzyńsko-Słubicka SSE dysponuje terenami w pełni przygotowanymi do rozpoczęcia inwestycji. Inwestorom oferuje ulgi i preferencje podatkowe, zagwarantowane prawnie. Przedsiębiorców wspiera rząd RP i samorządy lokalne, będące głównymi akcjonariuszami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. W efekcie inwestycje realizowane są w komfortowych warunkach, a sprawność działania spółki zarządzającej Strefą znacznie ułatwia firmom rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Znaleziono 3 obiektów