Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna (TSSE)

Utworzona we wrześniu 1997 roku Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO–PARK WISŁOSAN aktualnie zajmują obszar 1 743 ha położony na terenie sześciu województw: podkarpackiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego. Strefą zarządza, realizując zadania związane z pozyskiwaniem inwestorów, Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu. TSSE wykorzystując istniejące walory inwestycyjne obszarów uważanych za słabiej rozwinięte ekonomicznie oraz rozwijając więzi kooperacyjne w obrębie Strefy i w jej bezpośrednim otoczeniu, działa na rzecz wzrostu aktywności gospodarczej tych terenów.

Znaleziono 1 obiektów